Direct inschrijven Premium Fitness

Laat je gegevens hier achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Naam(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
Geslacht(Vereist)
Inclusief eenmalig startersbijdrage van €49,99. De startersbijdrage bevat een intake met doelbepaling, fysieke beginmeting, membership bandje, voedingscoach advies gesprek 30 minuten & toegang tot de trainingsapp.
Betaalmethode

Algemene Voorwaarden

Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Pro Sports en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch.

Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand.

 • Opzegging kan door een mail te sturen naar info@prosportsresultaat.nl onder vermelding van opzegging. Pro Sports zal uw opzegging beoordelen en reageren met de vervolgstappen voor de digitale opzegging en per wanneer de stopzetting doorgezet kan worden.
 • Na opzegging zal Pro Sports uw persoonsgegevens wissen, tenzij u, bij uw digitale opzegging nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren.
 • U dient zelf zorg te dragen voor een probleemloze betaling.- Indien Pro Sports twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening.
 • Abonnementsgelden worden per automatische incasso betaald.
 • Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald. Alleen bij een geldige doktersverklaring kan het abonnement tijdelijk gepauzeerd worden voor max. 3 maanden. Om een lidmaatschap pauzering aan te vragen stuurt een mail naar info@prosportsresultaat.nl onder vermelding van pauzering. Pro Sports zal uw pauzering beoordelen en reageren met de vervolgstappen om de pauzering door te kunnen zetten en aan te geven tot welke datum deze geldt.
 • Pro Sports is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/ of diefstal van eigendommen en/ of lichamelijk letsel in en om de vestiging van Pro Sports. Pro Sports kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Pro Sports behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/ wijzigen met een maximum van 10%.
 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinde van Pro Sports gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.
 • Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen ter behoeve van het optimaliseren van uw begeleiding. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, of een chronische aandoening die van invloed is op uw bewegend functioneren. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent.
 • Onze Privacy Policy is te vinden op onze website: www.prosportsresultaat.nl
 • Bij vooruitbetaling van een 3, 12 maanden abonnement zal na de periode het abonnement automatisch omgezet worden naar een maandelijkse incasso.
 • Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden! Uw abonnement is dus strikt persoonlijk.
 • Bij Pro Sports is voor jouw veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen.

Huisregels

 • Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Pro Sports.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen ten allen tijde strikt te worden opgevolgd.
 • Dranken mogen genuttigd worden aan de tafel bij de ontvangstruimte. Op de sportvloer mogen alleen dranken genuttigd worden in een afgesloten fles of bidon.
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.
 • Etenswaren zijn alleen toegestaan aan de tafel bij de ontvangstruimte en niet op de sportvloer.
 • Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten.
 • Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschap bandje mee te nemen en deze te scannen bij binnenkomst bij Sportcentrum Harks.
 • Verkoop en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Pro Sports.
 • Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimte. Deze dienen opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde lockers, of aan de kapstok in de ontvangstruimte van Pro Sports.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht. Pro Sports geeft zijn leden de mogelijkheid om gebruik te maken van een gratis handdoek service.
 • Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen en sportkleding te dragen.
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen.
 • Na training alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Verbaal of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Ongewenste en/of ongewenste intimiteiten bij Pro Sports worden niet getolereerd.
 • Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.

Pro Sports is vrij u te alle tijde te wijzen op eventueel foutief gedrag, ook als dit niet vermeld is in bovengenoemde huisregels. Bij het niet naleven van deze regels behoudt Pro Sports zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.